-- DOKUMENTACJA SZKOŁY --


ROK SZKOLNY 2017-2018


Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce Procedury Zobacz/pobierz

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce Procedury Zobacz/pobierz


ROK SZKOLNY 2016-2017


Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce Statut szkoły Zobacz/pobierz

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego P. G. nr 1 w Warce Instrukcja Zobacz/pobierz

Regulamin Rady Pedagogicznej P. G. nr 1 w Warce Regulamin Zobacz/pobierz

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Regulamin Zobacz/pobierz

Szkolny Program Wychowawczy na rok szkolny 2016/2017 Program wychowawczy Zobacz/pobierz

Koncepcja Pracy Szkoły na rok 2014/2015 Koncepcja Zobacz/pobierz

Aneks do Koncepcji Pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce aneks_do_koncepcji_pracy Zobacz/pobierz

Regulamin Pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy P. G. nr 1 w Warce Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy P. G. nr 1 w Warce Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy P. G. nr 1 w Warce Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy P. G. nr 1 w Warce Regulamin Zobacz/pobierz

Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych P. G. w Warce Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 1 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 2 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 3 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 5a Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 5b Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 6 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zobacz/pobierz

Załącznik nr 7 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zobacz/pobierz

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w P. G. nr 1 w Warce Antymobb Zobacz/pobierz

Procedury postępowania pracowników szkoły oraz szkoły
      jako instytucji w sytuacjach kryzysowych
procedury Zobacz/pobierz

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
      pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Warce
procedury Zobacz/pobierz

Regulamin gimnazjum dotyczący stroju uczniowskiego, zachowania
      podczas przerw i noszenia identyfikatora
procedury Zobacz/pobierz

Regulamin korzystania z darmowych podręczników regulamin Zobacz/pobierz

Załączniki do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników zasady Zobacz/pobierz

  DLA RODZICÓW

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2016-2017 podreczniki Zobacz/pobierz

Regulamin Rady Rodziców przy P. G. nr 1 w Warce regulamin Zobacz/pobierz

Zasady rekrutacyjne Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce zasady Zobacz/pobierz

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły Podanie Zobacz/pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły Podanie Zobacz/pobierz

Załącznik nr 1 - Wzór podania o zorganizowanie nauki etyki etyka Zobacz/pobierz

Załącznik nr 2 - Wzór podania o zorganizowanie nauki religii religia Zobacz/pobierz

Załącznik nr 3 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych
    osobowych
oswiadczenie_przetwarzanie_danych Zobacz/pobierz

Załącznik nr 5 - Ankieta: zainteresowania ucznia oswiadczenie_przetwarzanie_danych Zobacz/pobierz

Informacje o klasie integracyjnej Informacje       Informacje Zobacz/pobierz

Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego procedury_zwalniania_z_wf Zobacz/pobierz

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego podanie_zwolnioenie_z_wf Zobacz/pobierz

Podanie o zwolnienie z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania
      fizycznego
podanie_zwolnienie_z_cwiczen Zobacz/pobierz

  DLA UCZNIÓW

Karta osiągnięć ucznia Karta       Karta Zobacz/pobierz


BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce