-- PATRON --Patron Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce
doc. dr hab. Stanisław Marciniak

     

5.X.2002r. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Warce otrzymało imię Stanisława Marciniaka,
a w dniu 8-V-2002r. sztandar z im. Stanisława Marciniaka.

Stanisław Marciniak urodził się 19 września 1911 roku w Warce. Był synem rolnika Jana
i Anny z domu Kosiorek. Szkołę powszechną ukończył w Warce, gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w Warszawie (1935r.). Studia z zakresu fizyki na stołecznym Uniwersytecie (1935-39) przerwała wojna, w której brał udział. Lata okupacji spędził w rodzinnej miejscowości, był członkiem Armii Krajowej i organizatorem pomocy materialnej dla pracowników nauki w Warszawie.

Działalność w kolejnych latach:

1940 - organizacja tajnego nauczania z zakresu szkoły średniej.
1945 - uruchomienie koedukacyjnego Gimnazjum Ogólnokształcącego i kierowanie nim.
1947-1951 - praca w Liceum Ogólnokształcącym w Warce i zajęcia w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW w charakterze asystenta.
1949 - obrona pracy magisterskiej i stanowisko starszego asystenta.
1951-1981 - praca w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Warszawskiej Akademii Medycznej.
1958 - doktoryzowanie się w AM na podstawie pracy "Przepuszczalność szkieł ochronnych dla promieniowania ultrafioletowego w zależności od ich temperatury".
1951-1960 - zatrudniony w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w charakterze kierownika Pracowni Spektograficznej.
1960-1961 - zatrudnienie się w Instytucie Przemysłu Szkła i Ceramiki, gdzie badał niejednorodność szkła optycznego i właściwości absorpcyjne szkieł ochronnych stosowanych w przemyśle.

      1967-1969 - na mocy zezwolenia Komisji Międzyresortowej pracował na pół etatu w Centralnym Urzędzie Miar i Jakości w Warszawie w charakterze kierownika Samodzielnego Laboratorium Pomiarów światła i Barwy.
1971-1981 - członek Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministrze Zdrowia dla Kształcenia Kadr Naukowych za Granicą.
      Dorobek naukowy Stanisława Marciniaka składa się z prac monograficznych, studiów, rozpraw, artykułów, komunikatów naukowych, podręczników itp. Przedmiotem jego badań była optyka stosowana oraz zagadnienia z zakresu ochrony pracy i wpływu czynników fizycznych na żywy organizm.
      Odbywał staże naukowe:
1962 - Ośrodek Atomowy w Saclay pod Paryżem.
1965 - w Departamencie Radiobiologii oraz w Instytucie Curie i Gustaw Russy w Paryżu.
1968, 1970, 1972, 1974 - dwutygodniowe staże w Paryżu.
1972 - uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Biofizyki w Moskwie.
1975 - odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1979 - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
1984 - odznaka za zasługi dla województwa radomskiego.
1984 - Rada Narodowa Miasta i Gminy w Warce nadała mu tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Warki".
W 1940 ożenił się z Marią Staszkiewicz, z którą miał syna Tadeusza (1942) i córkę Krystynę (1946).
W sierpniu 1982r. przeszedł na emeryturę
      Zmarł 28.09.1999r. i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Starania o nadanie Gimnazjum w Warce imienia St. Marciniaka rozpoczęły się w roku 1999.
      5 października 2002 roku szkole nadano imię Stanisława Marciniaka. Odsłonięto wówczas tablicę pamiątkową przez syna Tadeusza. Pełna nazwa szkoły brzmi:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce.

     

Stanisław Marciniak był wielokrotnie nagradzany przez wdzięcznych mieszkańców ich władze.
W 1984r. decyzją Rady Narodowej Miasta i Gminy Warka, zostaje nadany mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Warki

BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce