-- PSYCHOLOG --


.. Psycholog szkolny
mgr Barbara Marchocka

Psycholog szkolny zajmuje się:

     1. Opieka nad uczniami:

 • udzielaniem uczniom wsparcia psychologicznego, pomocą w rozwiązywaniu problemów, trudności;
 • poradnictwem i współpracą w rozwiązywaniu problemów uczniów indywidualnie i w klasie;
 • prowadzeniem warsztatów integracyjnych w klasach I (dla klas zgłoszonych przez wychowawców),
 • prowadzeniem zajęć dla uczniów, (we współpracy z wychowawcami klas), o tematyce dotyczącej:

 • - promocji zdrowego stylu życia,
  - zagadnień profilaktycznych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
  - uczące uczenia się,
  - poznawania bogatego świata uczuć, emocji;

 • diagnozą problemów i trudności w szkole ucznia,
 • udział w spotkaniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii,
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Warce oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie
 • pomoc uczniom w wyborze szkoły, zawodu.

     2. Współpraca z pedagogami szkolnymi i nauczycielami.

 • udział w Radach Pedagogicznych;
 • poradnictwo i współpraca w rozwiązywaniu problemów uczniów indywidualnie i w klasie;
 • poradnictwem dla wychowawców i nauczycieli,

     3. Współpraca z rodzicami przez:

 • porady i konsultacje dla rodziców
 • pogadanki dla rodziców w klasach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wychowawców, rodziców;
 • udział w dniach otwartych szkoły
 • dyżur dla rodziców we środy w godzinach: 15.00 - 17.00


e-mail: psychologpg1warka@wp.pl

Godziny pracy psychologa szkolnego

mgr Barbara Marchocka
Poniedziałek
10.00 - 13.15

Wtorek
08.45 - 09.45
10.45 - 13.15

Środa
08.30 - 15.00
15.00 - 17.00
dyżur dla rodziców

Czwartek
08.45 - 12.00

Piątek
08.00 - 11.30BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce