-- PSYCHOLOG --


.. Psycholog szkolny
mgr Barbara Marchocka

Psycholog szkolny zajmuje się:

     1. Opieka nad uczniami:

 • udzielaniem uczniom wsparcia psychologicznego, pomocą w rozwiązywaniu problemów, trudności (szkolnych, domowych itp.)
 • poradnictwem i współpracą w rozwiązywaniu problemów uczniów indywidualnie i w klasie;
 • prowadzeniem warsztatów integracyjnych w klasach I (dla klas zgłoszonych przez wychowawców),
 • prowadzeniem zajęć dla uczniów, (wg życzenia i we współpracy z wychowawcami klas),
  o tematyce dotyczącej:
 • - promocji zdrowego stylu życia,
  - zagadnień profilaktycznych wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki,
  - uczące uczenia się,
  - poznawania bogatego świata uczuć, emocji;
  - promowania wolontariatu
 • diagnozą problemów i trudności w szkole ucznia,
 • udział w spotkaniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • prowadzeniem terapii
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Warce oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie (MGOPS w Warce, Sądem Rejonowym w Grójcu, Policją oraz fundacjami i Stowarzyszeniami)
 • pomoc uczniom klas III w wyborze szkoły, zawodu

     2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami.

 • udział w Radach Pedagogicznych;
 • uczestnictwo w działaniach związanych z reedukacją;
 • poradnictwo i współpraca z pedagogiem w rozwiązywaniu problemów uczniów indywidualnie
  i w klasie;
 • poradnictwem dla wychowawców i nauczycieli,

     3. Współpraca z rodzicami przez:

 • porady i konsultacje dla rodziców
 • pogadanki dla rodziców w klasach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wychowawców, rodziców;
 • udział w dniach otwartych szkoły
 • dyżur dla rodziców w środy w godzinach: 14.15 - 16.30


e-mail: psychologpg1warka@wp.pl

telefon: 500 291 471

Godziny pracy psychologa szkolnego

mgr Barbara Marchocka
Poniedziałek
08.00 - 10.45
11.45 - 14.00

Wtorek
08.45 - 10.45
11.45 - 14.45

Środa
09.30 - 14.20
15.20 - 16.30
dyżur dla rodziców

Czwartek
08.00 - 12.00

Piątek
08.00 - 10.00BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce