-- HISTORIA SZKOŁY -- • Rozwój instytucji oświatowych wiąże się z przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa (966r.) i po podziale kraju na biskupstwa w XIII wieku. Zaczęto tworzyć przy kapitułach szkoły katedralne i kolegialne.
 • W początkach XVII w. w Warce istniały dwie szkoły elementarne, a brak materiałów źródłowych utrudnia ustalenie stanu szkolnictwa w XVII - XVIII wieku.
 • W 1863r. w Warce istniała jedna szkoła elementarna, a edukacją zajmowali się ojcowie franciszkanie.
 • W 1864r. przestała istnieć, bo władze miasta przejęły placówkę i kontynuowały działalność; powołano też szkołę dla dziewcząt.
 • W 1909r. powstała druga w Warce szkoła koedukacyjna.
 • W 1919r. zorganizowano jedną szkołę powszechną do klasy 5 dla ogółu dzieci.
 • Od 1924r. funkcjonowała 2-letnia Publiczna Szkoła Dokształcająco-Zawodowa przy ul. Franciszkańskiej.
 • W 1935r. Kuratorium Okręgu Warszawskiego rozdzieliło PSP nr 1 na dwie 7-klasowe szkoły PSP nr 1 (im. Piotra Wysockiego) i PSP nr 2 (im. Kazimierza Pułaskiego).
 • W czasie okupacji zajęcia szkolne odbywały się w mieszkaniach prywatnych, uruchomiono tajną działalność oświatową na poziomie szkoły powszechnej.
 • Stanisław Marciniak zorganizował tajne komplety na poziomie gimnazjalnym.
 • Zarządzeniem Ministra Oświaty w 1948r. Gimnazjum Samorządowe (Pałac na Winiarach) upaństwowiono i przekształcono w LO, które w 1954r. połączono z PSP nr 1 w 11-letnią szkołę ogólnokształcącą.
 • W wyniku kolejnych reform szkoły zmieniały nazwy i siedziby.
 • W wyniku reformy w 1999r. na wniosek Rady Miejskiej w Warce PSP nr 1 przeniesiono do budynku Internatu, przy ul. Polnej,a w budynku PSP nr 1 ulokowano Publiczne Gimnazjum nr 1 w Warce.
 • Pierwszym dyrektorem gimnazjum od 1999 roku była p. Urszula Kuśmierska,
  a wicedyrektorami p. Mariola Rybicka, oraz w latach 2001-2004 p. Urszula Sasin-Kutyna.

Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły było:

08.05.2002r. - uroczyste przekazanie dyrektor p. Urszuli Kuśmierskiej sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

   
   

14.06.2002r. - wmurowanie przez Marszałka woj. Mazowieckiego Adama Struzika, kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej.

05.10.2002r. - nadanie szkole imienia Stanisława Marciniaka, poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci patrona przez proboszcza S. Dobkowskiego.

   
   

02.06.2003r. - oddanie sali gimnastycznej do użytku młodzieży oraz poświęcenie jej
przez Prymasa J. Glempa.

Od 1 września 2007 r. dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce została p. Mariola Rybicka, a wicedyrektorkami p. Dorota Migdalska Drabik i p. Bożena Sobieraj.

Od 1 września 2011 r. dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce została p. Bożena Sobieraj, a wicedyrektorem p. Dorota Migdalska Drabik.

BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce