-- BIBLIOTEKA SZKOLNA --Biblioteka udostępnia swoje zbiory od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.30-16.00

W naszej bibliotece znajduje się wiele interesujących i wartościowych książek. Zawartość treściowa księgozbioru jest bardzo szeroka, dużą jej część zajmuje literatura piękna - lektury szkolne obowiązkowe i nadobowiązkowe, powieści przygodowe, obyczajowe, fantastyczne oraz inne. Dysponujemy bogatym księgozbiorem podręcznym zawierającym encyklopedie ogólne
i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy, poradniki oraz przewodniki, które są udostępnianym w czytelni. Zbiory biblioteki obejmują również dokumenty audiowizualne
takie jak kasety video, płyty CD i DVD. Zbiory audiowizualne zawierają encyklopedie
tematyczne, słowniki oraz ekranizacje lektur i filmy popularnonaukowe.
Ponadto biblioteka posiada FILMOTEKĘ SZKOLNĄ - zestaw 26 lekcji tematycznych na płytach DVD. Razem na płytach umieszczono 55 filmów - wybitnych i znaczących dzieł polskiego kina - od "Popiołu i diamentu" Andrzeja Wajdy, przez "Eroicę" Andrzeja Munka czy "Rejs" Marka Piwowskiego, po "Dług" Krzysztofa Krauzego i "Zmruż oczy" Andrzeja Jakimowskiego. Każdej płycie towarzyszy broszura z omówieniem filmów i scenariuszem lekcji analizy filmowej.

Rolą naszej biblioteki jest pomoc uczniom w wyborze odpowiedniej dla nich literatury,
rozwijanie kultury czytelniczej uczniów poprzez organizowanie konkursów, pogadanek,
tworzenie gazetek oraz prezentacji.
Poza tym biblioteka prowadzi zajęcia z Edukacji czytelniczej i medialnej, których celem jest:

 • zapoznanie z organizacją biblioteki i zasadami korzystania z jej zbiorów;
 • zapoznanie ze zbiorami dokumentów gromadzonych w bibliotece i możliwościami zaspokajania potrzeb czytelniczych;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się elementami warsztatu informacyjnego;
 • kształtowanie postawy świadomego odbiorcy informacji zawartych w zbiorach bibliotecznych;
 • zapoznanie z podstawowymi źródłami informacji o książce;
 • nauczenie sporządzania opisów bibliograficznych;
 • kształcenie nawyku korzystania z artykułów prasowych jako źródła informacji potrzebnych uczniowi;
 • zapoznanie z podziałem mediów i komunikatów medialnych;
 • kształcenie umiejętności rozróżniania podstawowych grup mediów i komunikatów medialnych;
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy wartości oferty mediów i dokonywania właściwego wyboru w korzystaniu ze środków komunikacji masowej
 • zapoznanie z instytucjami udostępniającymi źródła informacji;
 • motywowanie i zasady tworzenia własnego warsztatu samokształcenia – biblioteczka domowa;
 • ukazanie znaczenia systematycznego gromadzenia warsztatu pracy umysłowej do dalszego kształcenia się;
 • prowadzenie działalności informacyjnej wśród uczniów i nauczycieli.

Od kilku lat w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Do dyspozycji użytkowników jest 8 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu
oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner, kopiarka). Użytkownicy ICIM mają
ponadto możliwość skorzystania ze zbiorów audiowizualnych biblioteki.

      Notatka: Małgorzata Domańska, Ewa Nowicka

BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce