-- PEDAGOG --.. Pedagog szkolny
mgr Aleksandra Gajewska - Kuna

Pedagog szkolny podejmuje działania w zakresie:

1. Profilaktyki wychowawczej

 • Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych młodzieży
 • Pozytywne wzmacnianie młodzieży
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 • Obserwacje pedagogiczne (w trakcie przerw i lekcji)

2. Pracy kompensacyjno - korekcyjnej

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami
 • Współpraca z nauczycielami w zakresie określania trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych

3. Indywidualnej opieki pedagogicznej

 • Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rodzinnego
 • Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem
 • Szkolny opiekun Lokalnego Funduszu Stypendialnego 2016/2017

4. Pomocy materialnej

 • Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej

5. Współpraca z rodzicami poprzez

 • Poradnictwo dla rodziców (popołudniowe dyżury dla rodziców)
 • Dyżur dla rodziców
 • Udział w dniach otwartych szkoły

Godziny pracy pedagoga szkolnego

mgr Aleksandra Gajewska - Kuna
Poniedziałek 09.50 - 14.20
Wtorek 09.00 - 13.00
Środa 08.30 - 12.00
Czwartek 09.40 - 14.40
14.40 - 15.40
dyżur dla rodziców
Piątek 08.45 - 12.45


BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce