Pierwszy etap pracy to spontanicznie rysowane linie, które wiją się po kartce w różne strony. Autorzy mają zamknięte oczy, więc wzrok nie kontroluje tego co rysuje ręka. Tym lepiej, bo jest większa szansa na uruchomienie artystycznej wyobraźni i stworzenie pracy abstrakcyjnej. Kolejny etap: użycie różnych materiałów do tym razem już świadomego zakomponowania rozpoczętej pracy plastycznej.

    Projekt graficzny strony, html i fotografie prac uczniów: Agnieszka Tomczyk


Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce