ROMAŃSKIE KOLUMNY CNÓT I PRZYWAR z Kościoła świętej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny w Strzelnie stały się inspiracją do wykonania przez uczniów poniżej zamieszczonych prac plastycznych.Unikatowe na skalę światową płaskorzeźby na strzelińskich kolumnach mają charakter dydaktyczny. Niepiśmienni, ubodzy wierni uczyli się tego co dobre, a co złe z malowideł i płaskorzeźb umieszczonych w kościołach. Kolumna południowa wyobraża personifikację cnót: pokorę, pobożność, roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, czystość, wiarę, cierpliwość, pokój chrystusowy. Kolumna północna (północ - kojarzona ze złem, z siłami szatana) przedstawia personifikację przywar – wady i występki ludzkie: gniew, morderstwo, pychę, bezbożność, krzywoprzysięstwo, obżarstwo, rozpustę, zawiść, bluźnierstwo, swawolę. Technika graficzna (kalkografia) sprzyjała oddaniu charakteru postaci z płaskorzeźb. Zastosowane też zostało romańskie „prawo ram”.

    Projekt graficzny strony, html i fotografie prac uczniów: Agnieszka Tomczyk


Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce