Podsumowanie konkursu
"SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY"


      1 października 2015 roku Publiczne Gimnazjum nr 1 w Warce przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu "Szkoła Wolna od Dopalaczy" (SWoD). Celem konkursu było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy oraz zdobycie tytułu "Szkoła wolna od dopalaczy". W ramach projektu szkoła miała do zrealizowania 10 zadań konkursowych. 31 marca 2016 roku nastąpiło podsumowanie konkursu.


Zadanie nr 1

      W ramach konkursu "Szkoła wolna od dopalaczy" zrealizowaliśmy zadanie nr 1, jakim było "UŻYWKOM MÓWIĘ NIE", czyli zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Pani Dorota Macioszek oraz Pani Monika Kamać przygotowały wraz z uczniami scenki, z których powstały filmik. Uczniowie klas pierwszych i drugich obejrzeli wybrany filmik, a po jego obejrzeniu dyskutowali na temat szkód związanych z używaniem dopalaczy. Poruszali takie tematy, jak: Czym są dopalacze? Jakie są rodzaje substancji znajdujących się na rynku? Jakie są skutki zdrowotne i zagrożenia związane ze stosowaniem dopalaczy? Gdzie szukać pomocy?. Dyskutowali na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy. Nauczyciele wykorzystali w tym celu materiały edukacyjne dotyczące tematu ze Studium Prawa Europejskiego.

stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop


Zadanie nr 2

      W ramach konkursu "Szkoła wolna od dopalaczy" zrealizowaliśmy zadanie nr 2, jakim było przeprowadzenie przez nauczycieli polonistów w klasach konserwatoriów na temat "Dopalacze - jak się przed tym bronić?"
Uczniowie chętnie uczestniczyli w tego typu zajęciach, prowadzili żywe dyskusje i wykazali zainteresowanie tematem. Dodatkowo na lekcjach języka polskiego uczniowie redagowali prace pisemne, w których mieli za zadanie wyrazić swoje opinie na powyższy temat.
Dopalacze to ciągle duży, wręcz narastający problem wśród młodzieży. Trzeba zwrócić szczególną uwagę ba niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy. Dlatego też w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Warce został przeprowadzony konkurs związany tematycznie z projektem na najlepiej napisaną pracę. Chętni mogli zaprezentować swoją pracę w formach:
- listu (klasy pierwsze i drugie) "Dlaczego warto bronić się przed dopalaczami?"
- rozprawki (klasa trzecia) "Czy warto bronić się przed dopalaczami?"
W konkursie wzięło udział 27 chętnych uczniów, spośród których komisja w składzie: Anna Ambroży, Joanna Cieplak wytypowała najlepiej napisaną pracę.


Zadanie nr 3

      W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” Samorząd Uczniowski wraz z opie- kunami zorganizował konkurs na ulotkę o dopalaczach. "Nie daj się wypalić" - akcja trwała w dniach 18.01.2016 – 17.02.2016. Podstawowe założenia ulotki konkursowej to:

  • jasne, krótkie i zrozumiałe treści, które mówią o tym, że dopalacze mają negatywny wpływ na zdrowie,
  • hasło ukazujące dopalacze w złym świetle,
  • przejrzystość i łatwość w odbiorze

Akcją koordynowała pani Katarzyna Ambroży – opiekun Samorządu Uczniowskiego. Zwycięską ulotkę wykonała uczennica klasy II a Andrea Czasak.
Ulotka została powielona, a następnie rozpropagowana wśród uczniów. Konkurs i wyniki zostały ogłoszone na szkolnym fanpage’u https://www.facebook.com/Gimnazjum.Warka/ oraz na szkolnej gazetce ściennej Samorządu Uczniowskiego.

stop_dop


Zadanie nr 4

      W ramach konkursu "Szkoła wolna od dopalaczy" zrealizowaliśmy zadanie nr 4, jakim było przygotowanie plakatów, pod hasłem "STOP DOPALACZOM". Wszystkie klasy miały za zadanie wykonać pracę, a następnie na szkolnym korytarzu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce powstała wystawa plakatów. Problem dopalaczy i ich używania przez młodych ludzi w ostatnich latach stał się bardzo poważnym problemem społecznym. Dostępność tych groźnych substancji jest duża, na rynku pojawia się coraz więcej specyfików o działaniu psychoaktywnym, po które chętnie sięga młodzież, nie zważając na ryzyko. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce otrzymali ulotki informacyjne "STOP DOPALACZOM" z MGOPS - u w Warce. (więcej)

foto foto fotoZadanie nr 5

      5 października 2015 roku zaprosiliśmy rodziców naszych uczniów na spotkanie z przedstawicielami ZOZ w Warce oraz Policji w Grójcu. W bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób zaprezentowane zostały dwa tematy: "Wpływ używek i dopalaczy na zdrowie" oraz "Dopalaczom i używkom mówimy STOP". Przedstawiona została prezentacja multimedialna: "Dopalacze kradną życie", w której dokładnie udzielono odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co to są dopalacze, jaki jest ich skład i w jaki sposób są sprzedawane?
  • Jakie są niebezpieczeństwa związane z zażywaniem dopalaczy?
  • Jakie kroki powinien podjąć nauczyciel, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

      Pani dyrektor Bożena Sobieraj przedstawiła projekt działań podejmowanych przez szkołę podczas realizacji zadań ogólnopolskiego konkursu "Szkoła Wolna od Dopalaczy" (więcej)

stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop


Zadanie nr 6

      W ramach konkursu "Szkoła wolna od dopalaczy" młodzież Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce poznała zasady udzielania pierwszej pomocy nie tylko na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. Od początku stycznia bieżącego roku uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w pokazach udzielania pierwszej pomocy, prowadzonej przez pana Rafała Gorgonia i pana Grzegorza Wojciechowskiego z OSP Warka. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach współpracy, jaką nawiązała pani Ewa Nowicka z Warecką Ochotniczą Strażą Pożarną. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe informacje na temat udzielania pierwszej pomocy (masaż serca, sztuczne oddychanie, pozycja boczna bezpieczna), mieli również okazję sami przećwiczyć swoje umiejętności przy pomocy fantoma, a także zobaczyć wyposażenie jakim na co dzień posługują się ratownicy pracujący w Straży. Uczniowie mogli się także dowiedzieć jak zapobiegać różnorodnym zagrożeniom oraz jak należy zachować się, gdy znajdą się w sytuacji zagrożenia swojego, bądź cudzego zdrowia czy nawet życia. Zdjęcia uczniów uczestniczących w zajęciach zostały zamieszczone także na stronie internetowej naszej szkoły.
      Pamiętajmy, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy będzie potrzebował pomocy, a nie udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu np. w wypadku ma swoje konsekwencje prawne….

stop_dop stop_dop
stop_dop stop_dop


Zadanie nr 7

      W dniu 31.03.2016 r. w ramach zakończenia i podsumowania konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy" Samorząd Uczniowski pod opieką pani Ewy Petrykowskiej przeprowadził ogólnoszkolną akcję "PAKT PRZECIWKO DOPALACZOM", mającą na celu zebranie podpisów uczniów pod oświadczeniem, że są przeciwni dopalaczom.
Uczniowie świadomi zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy chętnie podpisywali się pod oświadczeniem. Młodzi ludzie sami powinni zachęcać rówieśników do głośnego mówienia "Stop dopalaczom" i tak też jest w naszej szkole.

stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop


Zadanie nr 8

      W czasie rekolekcji gimnazjalnych które odbyły się od 14 do 16 marca w temacie Roku Miłosierdzia, wraz z rekolekcjonistą podjedliśmy współpracę aby przez refleksję duchową oraz pracę w grupach, uczniowie mogli pochylić się nad tematem szacunku do życia i zdrowia, jako znaku miłości własnej i braterstwa - wspierania innych przez dobre świadectwo życia. Rekolekcjonista w swoim nauczaniu wskazywał na niebezpieczeństwa związane z ryzykownymi zachowaniami min. związanymi z używaniem dopalaczy.W ramach Rekolekcji Wielkopostnych i projektu działań podejmowanych przez szkołę podczas realizacji zadań ogólnopolskiego konkursu - Szkoła Wolna od Dopalaczy został zorganizowany konkurs plastyczny. Organizatorami konkursu byli Dyrektor Bożena Sobieraj oraz nauczyciele: Urszula Sasin-Kutyna, Dorota Kuśmierska i Anna Łoboda. W drugim dniu rekolekcji kiedy poszczególne klasy miały dodatkowe zadanie o charakterze plastycznym, uczniowie mieli za zadanie wykonać plakaty, które wskazywały na zagrożenia idące z ryzykownych zachowań. Prace w następnym etapie zostały ocenione i wywieszone na szkolnym korytarzu - jako "głos młodych" w sprawie szacunku do życia i przestrodze dla innych. W działaniu rekolekcyjno - profilaktycznym brały udział I, II i III klasy z naszego gimnazjum. Zdjęcia uczniów uczestniczących w zajęciach, jak i regulaminu plastycznego dotyczącego przygotowania plakatów zostały zamieszczone także na stronie internetowej naszej szkoły.

stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop


Zadanie nr 9

      W ramach zakończenia i podsumowania konkursu zostały przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych inscenizacje, które były podsumowaniem zdobytej przez uczniów wiedzy na temat działania dopalaczy. Nauczyciele wykorzystali w tym celu materiały edukacyjne dotyczące tematu ze Studium Prawa Europejskiego oraz została przygotowana dla uczniów gimnazjum prezentacja multimedialna na temat używek, wśród nich dopalaczy. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce wraz z wyznaczonymi opiekunami panią dyrektor Bożeną Sobieraj, panią Urszulą Sasin - Kutyna, panią psycholog Magdaleną Chromińską - Tuszyńską oraz panią pedagog Aleksandrą Gajewską - Kuna zorganizowali marsz pod hasłem "Warka wolna od dopalaczy". Przemarsz odbył się poszczególnymi ulicami miasta z plakatami, a także ulotkami. Uczniowie odczytali wcześniej przygotowane hasła oraz zaprezentowali wcześniej przygotowane przez klasy plakaty. Młodzi ludzie zauważyli szansę na poznanie i porównanie rożnych możliwości w zakresie określania swojej tożsamości większe prawdopodobieństwo trafnego, optymalnego wyboru swojej ścieżki życiowej.

stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop stop_dop


      Koordynator konkursu: Aleksandra Gajewska - Kuna

BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce