-- Spotkanie z przedstawicielami ZOZ w Warce oraz Policji w Grójcu --


      5 października 2015 roku zaprosiliśmy rodziców naszych uczniów na spotkanie z przed- stawicielami ZOZ w Warce oraz Policji w Grójcu. W bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób zaprezentowane zostały dwa tematy: "Wpływ używek i dopalaczy na zdrowie" oraz "Dopalaczom i używkom mówimy STOP". Przedstawiona została prezentacja multimedialna: "Dopalacze kradną życie", w której dokładnie udzielono odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co to są dopalacze, jaki jest ich skład i w jaki sposób są sprzedawane?
  • Jakie są niebezpieczeństwa związane z zażywaniem dopalaczy?
  • Jakie kroki powinien podjąć nauczyciel, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

      Pani dyrektor Bożena Sobieraj przedstawiła projekt działań podejmowanych przez szkołę podczas realizacji zadań ogólnopolskiego konkursu "Szkoła Wolna od Dopalaczy" (więcej tutaj) Po prezentacjach rodzice spotkali się z wychowawcami klas.        Foto: Zbigniew Tomczyk

BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce