Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry 2016"


      Dnia 20 października, odbyło się uroczyste rozpoczęcie 56. Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry".
      Każda dotychczasowa edycja Zlotu miała swoją historyczną myśl przewodnią, związaną z ważnymi dla Polski i tradycji oręża polskiego wydarzeniami. Tegoroczna edycja Zlotu poświęcona jest 365. Rocznicy walk w okresie "potopu szwedzkiego", a w szczególności bitwie pod Warką oraz bitwie o Warszawę. Dlatego też uroczyste rozpoczęcie Zlotu odbyło się pod pomnikiem hetmana Stefana Czarnieckiego.
      Od 40 lat z miejsca rozpoczęcia Zlotu - Miejsca Pamięci Narodowej - pobierana jest ziemia do urny deponowanej później w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy - Oddział w Palmirach. Tym razem ziemia do urny została pobrana z Kopca powstańców styczniowych. Uroczystość rozpoczęła się w samo południe od wysłuchania hejnału miasta Warki oraz Hymnu Państwowego. Licznie przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości powitał Komandor Zlotu - Marek Ruszczak, burmistrz Warki, przedstawiciel PTTK im. W. Krawczyka w Warce.
      Asystę honorową podczas uroczystości pełnili uczniowie klas wojskowych CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie. Oprócz znamienitych gości, uroczystość swą obecnością uświetnili uczniowie z okolicznych szkół. Publiczne Gimnazjum nr 1, godnie reprezentowali poczet sztandarowy w składzie: Julia Kaczmarek, Julia Smodrzak i Michał Szczepaniak oraz uczniowie klasy 3 A z nauczycielem historii - p. Piotrem Pietrzakiem.


foto foto foto foto foto foto foto foto

          Notatka: Monika Kamać

BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce