EGZAMIN NA KARTĘ MOTOROWEROWĄ

Dnia 4.11.2012 r. policjanci przeprowadzili w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Warce egzamin na kartę motorowerowa. Część teoretyczną stanowił test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Do egzaminu przystąpiło 71 uczniów z naszej szkoły. W wyniku egzaminu praktycznego nowe uprawnienia otrzyma 24 osóby. Dla pozostałych wyznaczono egzamin poprawkowy - dokładna data zostanie ogloszona na tablicy informacyjnej przy sekretariacie.

UWAGA!!!

Wszystkie osoby które chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego na kartę motorowerową w roku szkolnym proszone są o wypełnionego arkusza zgłoszenia - do pobrania u p. Justyny Borkowskiej (arkusz do pobrania po ogloszeniu terminu egzaminu)
Powyższe dokumenty proszę dostarczać klasami, najlepiej zbiórkę niech przeprowadzi jedna odpowiedzialna za to osoba w danej klasie (przewodniczący, skarbnik lub inna wyznaczona osoba).

Zasady egzaminu:

 • Egzamin odbędzie się w - dokładna data zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej przy sekretariacie
 • Obowiązują pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy
 • Część teoretyczna to test wielokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań
 • Część praktyczna to wykazanie się umiejętnością prowadzenia motoroweru na prostym torze przeszkód, przystępują do niej tylko osoby które zdały część teoretyczną
 • W szkole przeprowadzany jest jedynie egzamin na kartę motorowerową, szkoła w żaden sposób nie przygotowuje uczniów w zakresię umiejętności kierowania pojazdami, w związku z tym do egzaminu przystąpić mogą tylko te osoby, które posiadają umiejętność, prowadzenia motorowerów potwierdzoną podpisem rodzica/opiekuna na arkuszu zgłoszeniowym. Jednocześnie rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną oraz finansową
  w przypadku spowodowania podczas egzaminu wypadku którego skutkiem może być uszczerbek na zdrowiu dziecka lub innych uczestników egzaminu oraz za inne straty materialne które z tego wynikają.

Karta motorowerowa to dokument który pozwoli wam przesiąść się z roweru na coś szybszego nawet jeśli nie masz jeszcze 18 lat i prawa jazdy. Karta motorowerowa to przepustka do poruszania się swoim pierwszym "prawdziwym" pojazdem z silnikiem - skuterem czy motorynką. Jest oczywiście niezbędna, by jeŸdzić bezpiecznie i legalnie, unikając nieprzyjemnych skutków w przypadku kontroli drogowej

Jak zdobyć kartę motorowerową?

 • Kartę motorowerową wydaje dyrektor szkoły.
 • Żeby ją uzyskać, musisz mieć ukończone 13 lat i zdany egzamin.
 • Egzamin może przeprowadzić uprawniony przez dyrektora szkoły nauczyciel wychowania komunikacyjnego przy asyście policjanta z wydziału ruchu drogowego
 • Egzamin jest z podobnych zagadnień, jak na kartę rowerową, lecz rozszerzonych o przepisy dla motorowerzystów. Jeśli masz już kartę rowerową, z łatwością uzupełnisz wiedzę i zdasz egzamin na kartę motorowerową.

Zasady ważna dla Ciebie:

 • Motorowerzysta, który ukończył 13 lat i nie osiągnął 18 lat, może kierować motorowerem tylko wtedy, jeśli posiada uprawnienia, czyli kartę motorowerową.
 • Motorowerem możesz wyjechać na drogę, jeśli masz przy sobie 3 dokumenty: kartę motorowerową, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ważną polisę ubezpieczeniową OC - odpowiedzialności cywilnej lub dowód opłacenia składki.
 • Kierowca motoroweru i przewożona przez niego osoba muszą w czasie jazdy mieć na głowach kaski.
 • Motorower musi być sprawny technicznie i posiadać czytelne tablice rejestracyjne.
 • Karta motorowerowa to dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów z silnikiem do pojemności 50 cm sześć. - skuterów, motorowerów i motorynek.
 • Motorowerzystę obowiązuje na drodze wiele reguł identycznych z tymi, jakie rządzą ruchem samochodowym. Dlatego warto je poznać - będziesz bezpieczniejszy na drodze, a w przyszłości łatwiej zdasz egzamin na prawo jazdy        Notatka: Justyna Borkowska
Powrót do strony głównej


© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce