Wystawa ikon i aniołów w łączniku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce

      W listopadzie i grudniu 2012 r. na zajęciach artystycznych (plastycznych) prowadzonych przez p. Małgorzatę Chojnacką uczniowie pisali ikony.
      Otóż już we wrześniu uczniowie klas trzecich wiedzieli, że na listopad mają przygotować deskę formatu A4, zawieszkę i materiały dekoracyjne. Przed przystąpieniem do pracy nauczycielka wprowadziła uczniów w świat ikony i techniki jej pisania. Następnie kontrolowała, aby każda ikona była inna, niepowtarzalna, po czym prowadziła z uczniem indywidualne korekty. Ta technika, którą zaproponowała p. Chojnacka "collage" - to forma bardzo praktyczna, oryginalna, pobudzająca wyobraźnię, pozwalająca uczniom na twórczą zabawę i wykazanie się. Malowanie, zdobienie, wyklejanie to kolorowa kontemplacja, twórcza modlitwa, która wypełniła czas przed Bożym Narodzeniem w sposób szczególny. Atmosfera podczas pisania ikon był miła i radosna, a każdy pracował w skupieniu bacząc, aby jego Matka Boska z Dzieciątkiem była najpiękniejsza.
      Tak powstało 30 ikon na ocenę "6". Wystawie ikon towarzyszą anioły dwu i trzywymiarowe wykonane przez uczniów klas pierwszych i drugich oraz zapisane i zaprezentowane na sztaludze myśli traktujące o ikonie. Oto kilka z nich:

  • Ikona weszła do ceremoniału kościelnego ale najbardziej ukształtowała się w kościele cerkiewnym.
  • Ikona wywodzi się z kultury Wschodu - Bizancjum
  • Ta dawna Klasyczna ikona umarła razem z Bizancjum, obecnie odrodziła się na nowo i głęboko zapadła w ludzkie serca.
  • Ikona powstaje pod wpływem Ducha Świętego, do którego modli się artysta przed przystąpieniem do pracy.
  • Ikona jest kulturowym dziedzictwem całego świata chrześcijańskiego - najstarsze ikony zachowały się w Rzymie.
  • Ikona jest żywa, gdy się ktoś przed nią modli.
  • Kto pisze ikony, ten rozsławia swoje imię.
  • Sztuka uduchawia człowieka - każda ikona to kontemplacja Boga.
  • Ikona to sposób na wychowanie, na rozwój kulturalny i duchowy.


        Przygotowanie wystawy i notatka: Małgorzata Chojnacka
        Foto: Zbigniew Tomczyk
Powrót do strony głównej


© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce